Preloader
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
„Ефект Адвъртайзинг“ ЕООД
„Ефект Адвъртайзинг“ ЕООД се грижи за защитата на личните Ви данни и поверителността на информацията, която предоставяте на уебсайта www.stormsofia.com
Ето как го правим:
Тази информация се отнася до Вас, ако вече сте наш клиент, ако сте регистрирани или ако посещавате нашия уебсайт www.stormsofia.com („Уебсайтът“).
С настоящата Политика за поверителност (“Политика“ или „Политика за поверителност“), бихме желали да Ви запознаем с начина, по който събираме и ползваме личните данни, които сте ни предоставили.  Политиката описва какви методи прилага и за какви цели „Ефект Адвъртайзинг“ ЕООД, съответно нашите доставчици на услуги, обработват информацията, събрана от и за Вас при ползване на услуги през уебсайта www.stormsofia.com („Уебсайта“).
Предоставяйки Вашите лични данни или използвайки Уебсайта, Вие ни се доверявате и доброволно приемате условията на тази Политика за поверителност.
Прочетете внимателно тази Политика. Тя предоставя важна информация за това как обработваме лични данни и обяснява Вашите законови права.
 
 1. За нас:
Ние, Ефект Адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК: 175342677, със седалище и адрес на управление гр. София 1172, р-н Изгрев, ж.к. Дианабад, бул. Драган Цанков № 59, бл. 1, вх. Г, ет. 7, ап. 21 („Ефект Адвъртайзинг или „ние“), събираме и обработваме лични данни на физически лица, наши клиенти, уебсайт-посетители или други контакти на българския пазар. Ние сме наясно с отговорността, която имаме, да се грижим и да защитаваме Вашите лични данни, да изпълняваме приложимото законодателство в областта на поверителността и защитата на личните данни.
Ефект Адвъртайзинг, действащо в качеството си на администратор на лични данни носи отговорност за правилното и законосъобразно обработване на личните данни, които предоставяте чрез регистрацията си в Уебсайта или при посещаването на Уебсайта.
За избягване на съмнение, моля имайте предвид, че Ефект Адвъртайзинг оперира Уебсайта търговското наименование/бранда Storm Sofia. Storm Sofia не е отделен администратор на данни и всички референции към Storm Sofia в Уебсайта са референции към Ефект Адвъртайзинг.
В случай, че бихте искали да се свържете с нас по въпроси касаещи настоящата Политика, моля използвайте следните форми на контакт:
телефон: +359 889 777 077; имейл: sara.stormsofia@gmail.com
 
 1. Кога и как събираме вашите лични данни:
Сторм Дизайнс може да обработва Вашите лични данни, в следните случаи:
 • Ако се свържете с нас директно, например чрез попълване на формуляр за регистрация на Уебсайта или чрез телефонните линии за обслужване на клиенти, за да поискате информация за нашите продукти;
 • Автоматично по време на използване на Уебсайта.
Ако предоставяте информация от името на друго лице, трябва да се уверите, че на това лице е била предоставена тази Политика на поверителност и че са спазени изискванията на приложимото законодателство, преди да предоставите информацията.
Данните се обработват главно с електронни средства, с изключение на операциите за доставка на продукти, които могат да се извършват и с ръчни процедури.
Ако сте на възраст под 14 години, моля не ни предоставяйте каквато и да било Ваша информация, освен ако нямате разрешението на родител или настойник да направите това.
Молим за Вашето съдействие да поддържаме Вашата информация актуална, като ни информирате за всякакви промени във Вашите лични данни.
 
 1. Видът на личните данни, които събираме:
Следните категории лични данни могат за бъдат събрани от и за Вас в зависимост от това какви наши услуги ползвате:
 
 • Идентификационни данни и данни за контакт:
 • Вашето име и фамилия, адрес за доставка и фактуриране, телефонен номер, имейл адрес.
 
 • Данни, свързани с използването на Уебсайта:
 • Вашият IP адрес, вашите данни за вход, тип и версия на браузъра, настройка на часовата зона, типове приставки, информация за геопозициониране по отношение на вероятната ви позиция, операционна система и свързаните с нея версии и т.н.
 • Вашият път на сърфиране през Уебсайта, вашето показване на продукти и услуги, време за зареждане и отзивчивост на страниците, грешки при изтегляне, време за сърфиране, поведение и други действия и т.н.
 
 • А какво ще кажете за чувствителните данни?
 • Ние не събираме никакви чувствителни данни, които биха могли да ви засягат (т.е. лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически мнения, религиозни или философски убеждения или членство в профсъюзи, генетични данни, биометрични данни, данни относно здравето или сексуалния живот или сексуалната ориентация).
 
 1. Ето защо и за какво обработваме вашите данни:
Обработването на Вашите личните данни, съгласно действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и в частност на Общия регламент за защита на личните данни ЕС/2016/679 („Регламента“), трябва да бъде винаги само за конкретна цел и да е обосновано съгласно едно от няколко правни основания по Регламента.  От нас се изисква да посочим основанията за всяко едно ползване на Вашите данни, както следва:
 • Използване на Уебсайта и управление на услуги:
 • Вашите данни се обработват, за да позволят регистрация в Уебсайта, достъп до и предоставяне на услугите, запазени за потребители, регистрирани на Уебсайта и изпращащи чрез Уебсайта поръчка за покупка на продуктите, достъпни на Уебсайта, включително всякакви административни формалности. В този случай правното основание е изпълнение на сключения договор за предоставяне на нашите услуги.
 • Осъществяване на финансово-счетоводна дейност:
 • Обработване на данни с цел получаване и нареждане на дължими суми по банкови сметки, издаване на фактури. Основанието за обработване в този случай е спазването на законово задължение.
 • Поддръжка на клиенти:
 • Комуникация на промените в нашите услуги, поддръжка и кореспонденция с клиенти чрез телефон или имейл, включително коригиране на всички грешки. В този случай правното основание е легитимния ни интерес.
 • Маркетинг:
 • Вашите данни се обработват с цел изпращане на рекламни материали и бюлетини, предоставяне на търговска информация по телефон, SMS, имейл и също така като се използват традиционни методи (например изпращане на каталози по пощата), за промоционални инициативи на Ефект Адвъртайзинг, за провеждане на пазарни проучвания и проучвания за удовлетвореността на клиентите. В този случай правното основание е вашето съгласие.
 • Вие може да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни за тази цел или да оттеглите съгласието си за получаване на маркетингова комуникация и директен маркетинг, по всяко време с действие занапред, като изпратите възражението или уведомлението за оттегляне до Ефект Адвъртайзинг по електронна поща/телефон за контакт,  посочени в точка 1 по-горе.
 • За наши бизнес цели:
 • За наши бизнес цели, например анализ на данни, разработване на нови модели, подобряване на нашия Уебсайт, подобряване на нашите продукти и услуги, идентифициране на тенденциите при браузването на Уебсайта, разработване на персонализирана среда в Уебсайта чрез въвеждане на продукти и оферти, които са персонализирани за Вашите лични нужди или измерват ефективността на нашите промоционални кампании, но без да провеждаме каквото и да е профилиране на вашите специфични навици. В този случай правното основание е легитимния ни интерес.
 • Във всеки случай няма абсолютно никакъв автоматичен процес на вземане на решения относно вас.
 
 1. Какво имаме предвид под правно основание:
 
 • Съгласие:
 • Това е упълномощаването за обработка на личните ви данни за конкретна цел.
 • Можете да промените мнението си, когато пожелаете!
 • Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни изпратите имейл на следния адрес: sara.stormsofia@gmail.com.
 • Ако решите да оттеглите съгласието си и няма друго основание, което ни позволява да обработваме вашите лични данни, ние ще спрем да ги обработваме.
 • Изпълнение на договор:
 • Обработката на вашите данни е от съществено значение за събирането на информация преди извършването на покупка от Уебсайта ни и за изпълнението на съответния договор.
 • Легитимен интерес:
 • Обработката на вашите данни може да се основава на легитимния ни интерес или на трети лица, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите интереси или основни права и свободи.
 • Легитимните ни интереси могат да се отнасят до: събиране на информация за начина, по който се държите на нашия Уебсайт и/или приложения; предоставяне, развитие и подобряване на нашите услуги; проверка на ефективността на нашите маркетингови кампании; подобряване на защитата на данните.
 
 1. Вашият избор и права:
Вие можете да решите да не ни предоставяте вашите данни. В този случай можете да продължите да разглеждате нашия Уебсайт, но ние няма да можем да ви предоставим никакви услуги без вашите лични данни.
Можете да деактивирате бисквитките, като промените настройките на браузъра си.
Можете да блокирате бисквитките, като настроите браузъра си, за да не ги съхраняват. Можете също така да изтриете бисквитки директно чрез настройките на вашия браузър. Ако деактивирате бисквитките, все още можете да разглеждате нашия уебсайт, но някои от нашите услуги може да не функционират правилно. За да разберете повече, вижте нашата политика за бисквитки.
Преди обработването на данните Ви за маркетингови цели, ние ще изискаме изричното Ви съгласие. Можете да оттеглите съгласието си за получаване на промоционални съобщения, като изпратите имейл на следния адрес: sara.stormsofia@gmail.com
 
 1. Вашите права:
Винаги можете да упражнявате правата си, като ни изпратите имейл на следния адрес: sara.stormsofia@gmail.com
 • Имате право на достъп до информацията за вас.
 • Това включва правото да ни поискате допълнителна информация за: категориите данни, които обработваме; целите на обработката; категориите на всички получатели, на които могат да бъдат предоставени вашите данни; периодът, в който данните ще се съхраняват, или ако това не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период; другите права относно използването на вашите данни. Имате право да поискате и да Ви предоставим копие от личните ви данни.
 • Ние ще ви предоставим информацията в рамките на един месец от получаването на вашето искане, освен ако това не засяга неблагоприятно правата и свободите на други страни (напр. поверителността на друго лице или интелектуална собственост) или ако има законови забрани, които ни пречат да го направим. Ще ви информираме, ако не можем да отговорим на вашето искане по тези причини.
 • Имате право да поискате коригиране на личните си данни, ако те са неточни или не са актуални.
 • Имате право да поискате изтриване на личните си данни (право да бъдат забравени).
 • Можете да поискате от нас по всяко време да изтрием вашите лични данни, с които разполагаме, ако съхранението на личните ви данни вече не е необходимо за целите на обработката; оттеглили сте Вашето съгласие, когато обработването се основава на съгласие; личните данни са били обработвани незаконосъобразно и т.н.
 • Имате право да прехвърлите данните си на друг администратор (преносимост на данните).
 • Ние ще ви предоставим копие на вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, ако искате да ги прехвърлите на друг администратор и ако обработването на Вашите данни се основава на Вашето съгласие или договор и се извършва чрез автоматизирани средства. Ако го поискате и това е технически осъществимо, ние директно ще прехвърлим вашите данни на новия администратор. Няма да извършваме никакво прехвърляне, в случай че преносимостта на вашите данни включва и разкриване на лични данни на други лица.
 • Имате право на жалба
 • Можете по всяко време да се обърнете към надзорните органи, за да подадете всякакви оплаквания, които имате. Преди да направите това, Ви молим да се да се свържете с първо с нас. Ще се радваме да разрешим всички проблеми, свързани с обработката на вашите лични данни.
 • Имате право да възразите срещу използването на вашите данни чрез автоматизирани решения, включително профилиране.
 • Може да използваме вашите данни, за да идентифицираме информация, която може да е от значение за вас (например да ви изпратим персонализирани имейли въз основа на вашите предпочитания, които сме открили). В противен случай ще използваме вашата информация единствено, за да ви предоставим нашите услуги.
 
 1. Какво ниво на сигурност приемаме, за да обработим вашите данни?
Ние защитаваме личните данни в строго съответствие с действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и личните данни (вкл. Регламент ЕС/2016/679).
Ние гарантираме, че вашите данни се обработват с максимална сигурност, като са тази цел сме приели физически, информационни и организационни мерки, за да гарантираме защитата на вашите данни.
 
 
 1. Независимо от това, трябва да ви напомним, че:
Вие ни предоставяте вашите данни на свой риск. Ние правим всичко по силите си, но за съжаление, няма 100% сигурно средство за предаване на данни. Трябва да пазите вашето потребителско име и парола по всяко време конфиденциално: вие сте единственият, който има достъп до тях. Ако смятате, че сте претърпели нарушение на данните, ще ви помолим да се свържете с нас незабавно на sara.stormsofia@gmail.com
 
 1. Докога ще съхраняваме вашите данни?
Съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо с оглед целта, за която сме ги получили. Ако данните Ви се обработват за две цели, ще ги запазим, докато целта с по-дълъг период за обработване бъде осъществена; но ще спрем да ги обработваме за тази цел с по-кратък период, след изтичането на този по-кратък период.
По-конкретно, ние ще спрем активната обработка на вашите данни в рамките на 12 месеца от последното използване на услугата или закриването на вашия акаунт, освен ако няма законови задължения (например фактури за продажби), които изискват от нас да съхраняваме вашите данни за по-дълъг период. Що се отнася до промоционалните дейности, насочени към вас (които можете да ни помолите да спрем по всяко време), ние ще съхраняваме вашите данни за максимум 24 месеца от датата, на която сте се регистрирали в услугата.
 
 1. Къде се съхраняват вашите данни?
Вашите данни се обработват в рамките на Европейския съюз.
Веднага след като ни предоставите вашите лични данни, вие се съгласявате те да бъдат прехвърляни, съхранявани и обработвани от нас, при спазване на всички изисквания за сигурност на приложимото законодателство.
Ако се наложи да прехвърлим и / или съхраним личните ви данни извън ЕС, ще бъдете надлежно информирани за това. В този случай ще приемем всички подходящи мерки, за да гарантираме максимална защита на данните.
 
 1. Трети страни, които могат да обработват вашите данни:
За да управляваме нашия онлайн бизнес, ние трябва да се възползваме от трети страни, които хостват приложенията, да комуникират с нашите клиенти, да управляват имейли и т.н. Моля, бъдете сигурни, че този вид сътрудничество се осигурява от най-добрите играчи на пазара, предоставящи този вид услуга. Ние споделяме вашите данни с тях само когато това е необходимо, за да гарантираме максимална функционалност на нашите услуги и в съответствие с мерките за сигурност и най-добрите практики, описани в настоящата Политика за поверителност.
 
 1. Актуализиране на Политиката:
Ние можем да правим промени в тази Политика от време на време. Промените в тази Политика ще влязат в сила, когато преразгледаната Политика бъде публикувана на Уебсайта. Ако Вие използвате нашия Уебсайт или нашите услуги след промените, това ще се тълкува като приемане от Ваша страна на актуализираната Политика.
За допълнителна информация се свържете с нас на този адрес sara.stormsofia@gmail.com

Затвори
Затвори
Впиши се
Затвори
Количка (0)

Нямате артикули в количката. Нямате артикули в количката.Валута